A fluktuáció fogalma, számolás, mérés


 
A fluktuáció a mi megközelítésünkben az egyik fontos teljesítménymutatója a szervezet emberi erőforrásokkal kapcsolatos tevékenységének. 25 éves HR tanácsadói tapasztalatunk szerint a fluktuáció növekedése szinte minden esetben olyan eseményekre, problémákra, hibákra mutat rá, amelyek hosszabb távon a szervezet hatékony, eredményes működését gátolják.
Ezt a honlapot azért hoztuk létre, hogy összegyűjtsük azokat az információkat, elméleti ismereteket és praktikusan használható ötleteket, gyakorlatokat, amelyek mind vezetők, mind a HR szakemberek számára segítséget nyújtanak a fluktuáció problémájának kezelésében.
Minden olvasótól szívesen veszünk ötleteket, esetleírásokat, szakdolgozatokat, tudományos publikációkat, forrásokat, eszköz- és módszertani leírásokat a tárgyban ide: fluktuacio@hill.hu

A fluktuáció fogalma


 

A fluktuáció fogalmaA fluktuáció meghatározása:
A szervezetből önként vagy kényszer hatása által távozott munkatársak pótlására felvett munkatársak százalékos aránya az átlagos állományi létszámhoz képest, 12 hónapos időintervallumra vetítve.

Fluktuáció számítás

Munkaerő-forgalom

Munkaerő-forgalom (%) = (Belépők száma (fő) + Kilépők száma (fő) / Átlagos állományi létszám) x 100

Megmutatja, hogy egységnyi alkalmazottra mekkora létszámváltozás (ami a belépők és kilépők számának egyesítéséből, vagyis ezek különbségének értelmezéséből adódik) jut.

Kilépési forgalom

A fluktuáció számítása

Kilépési forgalom (%) = (Kilépők száma (fő) / Átlagos állományi létszám (fő)) x 100

Kifejezi, hogy egy foglalkoztatottra hány kilépő, vállalatot elhagyó ember jut. A mutató értéke csökkenthető, ha a kilépők száma csökken, vagy ha az összes alkalmazott száma nő változatlan kilépőszám mellett.

Belépési forgalom

Belépési forgalom (%) = (Belépők száma (fő) / Átlagos állományi létszám (fő)) x 100

Az értelmezési metódus itt is teljesen hasonló, de a lényeg változik: egységnyi foglalkoztatottra jutó belépők számát mutatja meg a képlet.

Munkaerő-váltás

Munkaerő-váltás = Minimum (Belépők száma (fő); Kilépők száma (fö))

Munkaerő-váltás intenzitása

Munkaerő-váltás intenzitása (%) = (Munkaerő-váltás (fő) / Átlagos állományi létszám (fő)) x 100

A mutató vizsgálata során képet kapunk arról, hogy egy foglalkoztatottra mekkora az a minimum létszám, ami változik (avagy fordítva nézve, hány alkalmazottat kell felvennünk ahhoz, hogy pótolni tudjuk a fluktuáció miatt kiesett munkaerőt.)

A fluktuáció összetétele

A fluktuáció összetételének vizsgálata adhat választ arra, hogy valójában milyen okok állhatnak a héttérben, illetve hogy milyen intézkedéseket kell hozni a fluktuáció optimalizálásával kapcsolatban. A vizsgálat során az alábbi szempontokat érdemes megvizsgálni:
 

A munkateljesítmény szintje


A fluktuáció optimális szintjének megállapításához fontos látnunk, hogy a szervezet öntisztuló képességének illetve a rugalmas átalakulásának, alkalmazkodásának egyik lehetséges módszere, hogy távozzanak a szervezetből, akik nem megfelelő teljesítményt nyújtanak.

Gyakran látjuk azonban, hogy a fluktuáció a jól/kiválóan teljesítők csoportjában a legerősebb. Ennek okai lehetnek a nagyobb munkaerőpiaci érték, az erősebb motiváció, karrierigény és a jobb önérvényesítő képesség. Ebben az esetben a viszonylag alacsony szintű fluktuáció is komolyabb veszteséget okoz a cégnek, mintha a gyengén teljesítők közül távoznának többen.

A magas fluktuációt a jól teljesítők esetében a nem megfelelő elismerés, a teljesítménnyel semmilyen kapcsolatban nem álló ösztönzési rendszer, a rosszul működő utánpótlás rendszer okozhatja. Ez különösen abban az esetben erősödhet fel, ha az adott szakértelem szempontjából a munkaerőpiac erősen keresleti.

Az alacsony fluktuáció a gyengén teljesítők körében a vezetői bátorság, következetesség hiányára, a rosszul működő teljesítménymenedzsment rendszerre, szövevényes belső politikai/lekötelezettségi viszonyokra,  a gyorsuló fluktuációs örvényre vezethető vissza. Ezt fokozhatja az is, ha a szervezet ismertsége és vonzereje gyenge, ezért a munkaerőpiacról nehéz jól teljesítőket a szervezetbe integrálni.