Életkori szakaszok és a fluktuáció viszonya

Életkori szakaszok és a fluktuáció viszonyaAz ember személyes életútjában az egyes szakaszokban változnak azok a külső és belső körülmények, amelyek befolyásolják a munkájukkal, munkahelyükkel való elégedettségüket. A szakaszolás önkényes, nem köthetőek egyértelmű életkori határokhoz, sokkal inkább az aktuális élethelyzethez, érettségi szinthez. A szakaszok lehetnek hosszabbak, rövidebbek, illetve teljesen ki is maradhatnak. Fontos, hogy inkább az elemzés kereteként, mint sem szabályként kezeljük azokat.

 

Alapozás

18 – 26 év

Beilleszkedés

27 – 35 év

Csúcsteljesítmények

36 – 45 év

Aratás, önmegvalósítás

46 – 55 év

Levezetés

55 év felett

Fluktuáció és életkor

 

Jellemzők

Alap tanulmányok befejezése; szakmai szocializáció kezdete; szerep problémák (gyerek – felnőtt, tanuló – munkavállaló); első találkozás a munkaszervezetekkel  - sokkoló élmények (homogén helyett, heterogén életkori csoport, felelősség, teljesítmény elvárások, kompetencia érzés hiánya „Semmihez nem értek”; Bonyolult  szervezeti politikák;  Első karrierválság; Egzisztenciálisan  a túlélés a cél

Túl néhány munkahely váltáson - tisztuló karriercélok és korrekt munkaerőpiaci  rálátás;

Kiegészítő tanulmányok és azok befejezése; Első kiemelt pozíciók és hozzájuk kapcsolódó szerepkonfliktusok (beosztott – vezető, munkahelyi és magánéleti szerepek); Stabil csoport szerepek, erősödő belső és külső kapcsolati háló; Erősödő kompetencia élmény és  önbizalom;  A szervezeti politikák átláthatóak; Egzisztenciális kihívás – családalapítás

A szakmai tudás csúcsán, kulcsember pozíciókban;  Rutin a vezetői szerepekben; kiemelt projektekben kulcsszerep; Erősödő befolyás a szervezet működésére, politikáira; Határozott karriercélok és  magabiztos döntések;  kompetencia élmény és önbizalom a csúcson;  Stabilizálódó egzisztencia;  Csábítások a munkaerőpiacról; Felkészülés stratégiai szerepekre; Munkahely – magánélet konfliktusok;

Életközepi karrierválság (ki vagyok, mi akarok lenni) esetleg éles életútváltással; Privát, magánéleti célok felértékelődése;  stratégiai pozíciók elérése a munkahelyen; Eltávolodás a szakmától, a maradó feladatok rutinszerűek; Erős szervezeti politikai  kihívások; Egzisztenciális problémák háttérbe szorulása – függetlenség, a kiszolgáltatottság csökkenése;  Leegyszerűsödő családi  szerepek (felnövő gyerekek)

Új szerepek – betanító, coach, tanácsadó; Értékek hordozója, mintaadó  munkatárs;  Érett személyiség, rutinos politikus;  Az eredmények fenntartása, saját pozíció és befolyás megőrzése; A csökkenő befolyás miatt kompromisszumok; Kihívások helyett biztos eredmények és stabilitás; Új irányok, felkészülés a munka utáni világra; A nyugállományba vonulás egzisztenciális hátterének biztosítása;

Fluktuáció jellemző okai

Illúziók elvesztése; beilleszkedési problémák;  rossz döntések korrekciója; teljesítményproblémák;

Stagnáló karrier; Jobb anyagi lehetőségek; A fejlődés lehetőségének hiánya, kihasználatlan tanulmányok, kompetenciák; Önállóság hiánya; Elismerés és értékelés hiánya;

Visszautasíthatatlan külső ajánlatok; Elismerés és értékelés hiánya, nem megfelelő szintje;  Önállóság korlátozása; Ötletek, elképzelések visszautasítása; Sikertelen management pozíció pályázat; Munkahely – magánélet konfliktus

Unalom, a kihívások hiánya; Erkölcsi konfliktusok (haszon és hasznosság a munka kapcsán);  Elmaradt stratégiai pozíciók; Új karrierút lehetősége; Magánvállalkozás

Túlzott stressz a teljesítmény elérése kapcsán; megváltozó csoportszerep – egyedül marad; Stabilabb munkakör; a későbbi helyzethez jobban igazodó munkahely (oktató, tanácsadó)

Lehetséges megelőzés

A munkakör realisztikus bemutatása a kiválasztásnál; Következetes és szisztematikus on boarding program;

Belső mozgatás, ha kell oldalirányban is; Tréning és coaching az új szerepekre való felkészítéshez; Karrier program; korrekt és rendszeres visszajelzések, valamint arra épülő fejlesztési tervek; Nyitott ösztönzési rendszer, amiben képes túlmunkával jelentősebb jövedelmet termelni;

Korrekt, nyilvános és megfelelő súlyú elismerések, értékelések; megfelelő jövedelem szint, rendszeres felülvizsgálattal; Halasztott bonus-fizetési rendszer (pl. Részvény opciók); Személyre szabott fejlesztések; személyre szabott kihívó, nagy önállóságot igénylő feladatok; A munkahely – magánélet egyensúlyát lehetővé tevő feladatstruktúra, kötelező pihenők

Személyre szabott, kihívást jelentő célkitűzések; CSR tevékenységekben feladatok; Stratégiaalkotásba való bevonás; Karrierút közös felülvizsgálata, a váltás támogatása a cégen belül (képzés, projekt, hosszabb szabadságok);

A munkakör kiegészítése tanácsadói, oktatói. coaching feladatokkal;  A csoportban betöltött szerepe vezetői megerősítése, kiemelése; Stresszt okozó feladatokban további tréningek, hosszabb felkészülési idő;