Megoldások a fluktuáció megelőzésére és csökkentésére


 

A fluktuáció csökkentésének fázisai:

 1. A fluktuáció nagyságának mérése és összevetése az elérendő célokkalA fluktuáció csökkentésének fázisai
 2. A fluktuációból következő veszteségek, költségek, hátrányok meghatározása (mennyit érdemes költeni a csökkentésre)
 3. Az érintett célcsoportok azonosítása (életkor, munkakör, beosztás, szakterület, stb.)
 4. A fluktuáció okainak pontosítása a célcsoport vizsgálatával (munkatársai elégedettség felmérése, exit interjúk, a kilépők és a kilépési helyzetek jellemzőinek statisztikai feldolgozása, TÉR dokumentumok elemzése, fizetési tanulmányok, fókuszcsoportos megbeszélések, workshopok, stb.)
 5. Akcióterv készítése a fluktuáció okainak felszámolására, vagy a következmények kezelésére (HR rendszerek fejlesztése /kiválasztás, beillesztés, ösztönzés, karriermenedzsement/, vezetői tréningprogramok, munkavégzési rendszerek és munkakörnyezet átalakítása, Talent programok, belső kommunikáció javítása, stb.)
 6. Az akciók végrehajtása
 7. A fluktuáció folyamatos monitorozása
 8. Az akciótervben szükséges változások bevezetése

A fluktuáció okainak felmérése

Ahhoz, hogy be tudjunk avatkozni, tudnunk kell a fluktuáció gyökérokát. Az alábbiakban ismertetünk néhány módszert.
 

1. A kilépések statisztikai feldolgozása

A kilépések elemzése rámutathat olyan problémákra, amelyek megoldása jelentősen csökkentheti a fluktuációt. Szempontok az elemzéshez:

A kilépők jellemzői:

 • munkaköri csoport
 • életkor
 • nem
 • végzettség és szakmai tapasztalat
 • beosztás szintje
 • földrajzi jellemzők (céges telephely, lakóhely)
 • személyes teljesítmény

Az elemzés alapján meghatározhatóak azok a csoportok, akiknél a fluktuáció kockázata a legmagasabb. Ezeknek a csoportoknak a további vizsgálata fényt deríthet olyan speciális okokra, amelyek az első pillanatban nem azonosíthatóak.

Szervezeti jellemzők:

 • a szervezetben töltött idő
 • a vezető személye

A szervezeti jellemzők elemzése alapján meghatározhatjuk, hogy milyen szervezeti működési problémák vannak a fluktuáció hátterében. A szervezetben töltött idő alapján pontosítani tudjuk, hogy a kiválasztás, a beillesztés, a tréning, vagy a karriermenedzsmentben kell lépéseket tennünk.

A vezető személye rámutathat olyan vezetői problémákra, amelyek változtatása a fluktuáció csökkenését okozhatja.

2. Exit interjúk

Az exit interjúk a kilépőkkel folytatott strukturált beszélgetések. Az interjút lefolytathatja a közvetlen vezető is. de sokkal célszerűbb, ha HR szakértők, vagy más vezetők végzik ezt a munkát, mivel gyakran a vezetők viselkedése, vezetői gyakorlata is oka a váltásnak. Az exit interjúk azért adhatnak fontos információkat, mivel a távozók már nem félnek retorzióktól, olyan okokról is adnak visszajelzést, amit az aktív dolgozók nem vállalnak fel szívesen.

Az interjú fontos információ forrás, mert...

 • már a megszületett döntés eredményekhez kapcsolódik, nem csak érzésekhez, benyomásokhoz
 • a váltás okai pontosan meghatározhatóak
 • a váltás irányára és leendő új munkahely jellemzőire is pontos információkat biztosít

Az exit interjúk strukturájnak kialakításakor ügyelni kell arra, hogy a következő kérdésekre válaszokat kapjunk:

 • a kilépő személyes, szociológiai jellemzői
 • a váltás okai (célszerű a munkatársi elégedettségvizsgálat struktúrájához kapcsolódni)
 • az új cég jellemzői (iparág, beosztás, szakterület, ígért jövedelem illetve juttatások, földrajzi elhelyezkedés)
 • (amennyiben késéssel folytatjuk le az interjút, akkor azt is mérhetjük, hogy mennyire felelt meg a várakozásoknak az új munkahely)

3. Munkatársai elégedettségvizsgálat

A munkatársi elégedettségvizsgálatok tervezésénél két szempontot érdemes kiemelten kezelni:

 • melyek azok a körülmények, amelyek a legkomolyabb elégedetlenséget okozzák - sürgős fejlesztések iránya
 • melyek azok a körülmények, amelyek a leginkább elégedettséget okoznak - ezek fenntartásáról gondoskodni kell, illetve a cégről folytatott munkaerőpiaci kommunikáció fő üzeneteként kell kezelni
 • az egyes faktoroknál ügyeljünk arra, hogy ne csak az elégedettség mértékét vizsgáljuk, hanem az adott szempont súlyát, fontosságát is az össz elégedettségen belül

Az elégedettségvizsgálatokat lefolytathatjuk a cégen belül illetve külső szakértőkkel.

  Belső vizsgálatok Külső vizsgálatok
Előnyök
 • Alacsony pénzügyi költségek
 • Pontosan megismételhetőek
 • A vizsgálat lefolytatásához megfelelő szakértelem biztosítható
 • Professzionális felvételi és elemző eszközök
 • Összehasonlító adatok (iparág, cégméret, szervezeti kultúra, földrajzi elhelyezkedés, stb.)
 • A szakértőktől és a vezetőktől nem igényel komoly időráfordítást
 • A vizsgálat lebonyolításában biztosítható az adatok diszkrét kezelése
Hátrányok
 • A kérdőívek összeállításához és a vizsgálat lefolytatásához nincs megfelelő szakértelem
 • A válaszadók őszintesége megkérdőjelezhető
 • Nincsenek  összehasonlító külső adatok
 • Az adatok értelmezésére nincs mindig megfelelő szakértelem
 • Nagy időráfordítás a szakértők és a vezetők részéről
 • Nincsenek megfelelő felvételi és elemző eszközök
 • Nagyobb pénzügyi ráfordítások
 • Az ismétléshez ugyanazt a forrást kell igénybe venni
 • A beszállító kiválasztása kockázatos lehet
 • A szervezet sajátosságainak figyelemebe vétele korlátozott, az összehasonlíthatóság miatt

Munkatársi elégedettség növelése

A munkatársi elégedettség számos cégnél folyamatosan vizsgált szempont, ami több helyen is fontos KPI-ként szerepel a vezetők értékelésénél. Az elégedettség értelmezéséhez érdekes keretet ad Herzberg kétfaktoros munkamotivációs elmélete.

A kétfaktoros elmélet erőssége, hogy felhívja a figyelmet arra, hogy az elégedettség hiánya, még nem jelent egyben elégedetlenséget és viszont: az elégedetlenség megszüntetése nem okoz automatikusan elégedettséget.


 

Az ábrán látható, hogy az egyes faktorok milyen mértékű elégedettséget - elégedetlenséget okoznak (a skála hossza). A skálák másik dimenziója (szélesség) árulkodik arról, hogy az egyes faktorok milyen tartósan okoznak elégedettséget illetve elégedetlenséget, okoznak erős motivációt vagy csökkentik azt minimális szintre.

A fluktuáció szempontjából azért fontos értékelnünk az adott csoport elégedettség - elégedetlenség mátrixát, mert akkor tudunk tartós eredményeket elérni, ha olyan megoldásokat keresünk, amelyek hosszútávon hatnak. Gyakran tapasztalják a fejvadászok, hogy egy új pozíció felkelti valaki érdeklődését, amire az aktuális vezető egy jelentősebb fizetésemeléssel reagál. A modell alapján látható, hogy bár érezhetően emeli a személy elégedettségét a jobb fizetés, de a hatása gyorsan elmúlik.

Láthatjuk azt is, hogy nincsenek csodák: a tartós elégedettséget / motivációt okozó tényezők kialakítása, működtetése / fenntartása tudatos, rendszeres és a vállalati kultúrába beágyazott megoldásokkal lehetséges. Ebből következően gyors, olcsó és tartós hatást aligha várhatunk bármilyen beavatkozástól. Ezért fontos, hogy világos és mérhető célokat jelöljünk ki, amelyeket folyamatosan követhetünk a változások során.

A fluktuáció és hatásainak csökkentése

A fluktuáció csökkentésének eszközei vezetői kézben összpontosulnak.