A munkateljesítmény szintje és a fluktuáció


 

  • A fluktuáció optimális szintjének megállapításához fontos látnunk, hogy a szervezet öntisztuló képességének illetve a rugalmas átalakulásának, alkalmazkodásának egyik lehetséges módszere, hogy távozzanak a szervezetből, akik nem megfelelő teljesítményt nyújtanak.
  • Gyakran látjuk azonban, hogy a fluktuáció a jól/kiválóan teljesítők csoportjában a legerősebb. Ennek okai lehetnek a nagyobb munkaerőpiaci érték, az erősebb motiváció, karrierigény és a jobb önérvényesítő képesség. Ebben az esetben a viszonylag alacsony szintű fluktuáció is komolyabb veszteséget okoz a cégnek, mintha a gyengén teljesítők közül távoznának többen.
  • A magas fluktuációt a jól teljesítők esetében a nem megfelelő elismerés, a teljesítménnyel semmilyen kapcsolatban nem álló ösztönzési rendszer, a rosszul működő utánpótlás rendszer okozhatja. Ez különösen abban az esetben erősödhet fel, ha az adott szakértelem szempontjából a munkaerőpiac erősen keresleti.
  • Az alacsony fluktuáció a gyengén teljesítők körében a vezetői bátorság, következetesség hiányára, a rosszul működő teljesítménymenedzsment rendszerre, szövevényes belső politikai/lekötelezettségi viszonyokra,  a gyorsuló fluktuációs örvényre vezethető vissza. Ezt fokozhatja az is, ha a szervezet ismertsége és vonzereje gyenge, ezért a munkaerőpiacról nehéz jól teljesítőket a szervezetbe integrálni. 

 

A munkateljesítmény szintje és a fluktuáció