Nem


 

Férfiak fluktuációja
  • A férfiakkal szembeni konvencionális elvárások nagyban befolyásolhatják a munkahelyi elégedettségüket. A család egzisztenciális biztonságának megteremtése még ma is a férfiakra jelent valós vagy képzelt nyomást.  Mivel a férfiak jellemzően versengőbbek is a nőknél, ezért gyakrabban hasonlítják össze magukat más, számukra referenciát jelentő személyekkel az előmenetel, a státuszszimbólumok, a fizetés és befolyás szempontjából.
  • A férfiakra általában jellemzőbb, hogy nagyon fontos számukra a méltányosság. Érzékenyek arra, ha szubjektív elemek határoznak meg előmeneteli, jövedelmi vagy munkamegosztással kapcsolatos döntéseket. Ezek a vélt, vagy valós igazságtalanságok nagyon erős elégedetlenséget szülhetnek bennük, ami érv lehet a távozás mellett.
  • A férfiaknak többségében nagyobb kockázatvállalási hajlandósága, ezért nyitottabbak lehetnek új, nagyobb lehetőségekkel kecsegtető lehetőségekre, mint a  nők.

Nők fluktuációjaNők és férfiak fluktuációja

  • A szervezetek többségében a férfiak erősen felülreprezentáltak a vezetésben. Nem váratlan ezért, hogy a munkaszervezés, a szabályozás, a munka körülményei elsősorban férfi szempontból kerülnek optimalizálásra. Ugyanakkor a hagyományos női szerepek ellátása gyakran ütközik ezekkel az elvekkel. (Gyermeknevelés, háztartás vezetés). A férfi vezetők többsége – tapasztalataink szerint – jóval kevésbé empatikus a munkatársak személyes problémái iránt, így gyakran nem tesz lépéseket a női munkavállalók helyzetének javítására. (Részmunkaidő, rugalmas munkaidő, távmunka, egyműszakos munkarend, iskolai szünetekhez kapcsolódó szabadságolások, stb.)
  • A nők számára általában fontosabbak a kiegyensúlyozott társas kapcsolatok a munkahelyükön (munkatársakkal, vezetőkkel), ezért ha a munkahelyi klíma feszültté, konfliktusossá válik, illetve a vezetőjükkel való kapcsolatuk nem az általuk jónak tartott szinten van, könnyen vezethet váltáshoz.
  • A női munkavállalók ki vannak téve a munkahelyi zaklatásoknak, aminek hatását fokozza, ha hatalmi személytől szenvedik el. A szervezetek többsége ráadásul inkább elkendőzi,  elbagatellizálja az ügyet,  mintsem hogy lépéseket tegyen a megelőzésre, vagy az ilyen ügyek kivizsgálására, a nem megfelelő viselkedés szankcionálására.  Vélhetően a felszínre kerültnél lényegesen több esetben vezethet ez az ok a nők munkahelyváltásához.