Munkacsoport / vezető személye

 • A munkacsoport belső klímája, a csoport normái, a tagok egymás közötti viszonya olyan, hogy nehezen enged be új csoporttagot illetve kiveti azokat, akik valamilyen oknál fogva nem illenek bele. Ez lehet pozitív, ha a csoport normái, értékei egybeesnek a cégével. Lehet negatív, amikor egy-egy ember, vagy kisebb csoport (klikk) által képviselt norma, érték ellentétes a szervezet által képviseltekkel.A vezető személye
 • A vezető személye gyakran oka a magas fluktuációnak. Fontos látnunk, hogy a vezetők feladata a követelmények támasztása, a munkatársak teljesítményének értékelése, visszajelzése és ha kell olyan döntések meghozatala,  amelyek a csoport teljesítményét javítják vagy gátló tényezőket kiküszöbölik. Egy kutatás rávilágított arra, hogy a nagyon alacsony fluktuáció gyakran gyengébb teljesítménnyel jár együtt. Ennek hátterében az állhat, hogy a gyenge teljesítményű munkatársakat a csoport/szervezet tovább „cipeli” magával, lemondva a jobb teljesítményűek alkalmazásáról és egyben rossz mintát állítva a csoport elé – lehet gyengén is teljesíteni, következmények nélkül.
 • A nagyon magas fluktuáció mögött azonban gyakran nem megfelelő vezetői teljesítmények illetve viselkedések állnak. Ezek közül néhány:
  • Gyenge csoportszervező képesség – a vezető nem tud egy kooperatív, jó klímájú csoportot létrehozni
  • Irreális elvárások – a csoport elé olyan célokat, elvárásokat állít, amely a rendelkezésre álló erőforrásokkal, az adott időben, az elvárt mennyiségi és/vagy minőségi mutatókat megtartásával nem elérhetőek
  • Az elismerés és az értékelés hiánya – a vezető természetesnek veszi a jó teljesítményeket, de azonnal lecsap a legkisebb hibára is. Nincs vagy felszínes visszajelzéseket ad, azt is nagyon ritkán. Az ösztönzési rendszer szubjektív elemekre épül, nincs szoros összefüggésben a teljesítménnyel.
  •  Rossz munkamegosztás – a vezető kimazsolázza a munkafeladatokat, saját magának vagy a szűk bizalmi körének fenntartva az érdekes, sikerrel kecsegtető, önállóságot, kibontakozást és egyéni fejlődést lehetővé tevő feladatokat.
  • Agresszió – a vezető nem tartja be az elemi udvariassági szabályokat, megsérti, megalázza a munkatársakat, akár nyilvánosan is. Egyoldalú kommunikációt folytat, nem kíváncsi mások véleményére, javaslataira.
  • Zaklatás – a vezető a hatalmával, befolyásával visszaélve a munkatárs számára nem kívánt dolgokra kényszeríti őt.