BLOG / Fluktuáció és DISC kategóriák


A népszerű DISC személyiség tipológia alapján megpróbáltam összeszedni, hogy vajon az egyes típusokat mi zavarja a munkahelyen és milyen vezetői magatartással lehet csökkenteni a fluktuáció kockázatát.

Fluktuáció és DISC személyiség típusok

Típus

Elégedetlenséget (távozást) kiváltó okok

Vezetői magatartás

Piros / Domináns / Irányító (Dominance

·Túl sok korlát a munkában, gyakori és részletekbe menő ellenőrzés
·A múlton rágódó, kockázatkerülő, konzervatív üzletmenet
·Nincsenek változások, újítások
·Az ötletek, javaslatok nem kerülnek felszínre, nincs fórum a megbeszélésükre
·A munka teljesen rutinná válik, nincs lehetőség nagy egyéni teljesítményekre
·Túlzott adminisztráció, sok értekezlet, kevés és lassú döntések
·Feladatok helyett ambíciózus, de reális célok kijelölése
·Felelősség és kompetencia átruházása a döntések meghozatalához
·Előre meghatározott, kölcsönösen elfogadott ellenőrzési módszer és direkt visszajelzések
·Csak a legszükségesebb adminisztráció, vagy az adminisztráció „kiszervezése” a munkakörből
·Átlátható, méltányos és eredményhez kötött értékelés és ösztönzési rendszer
·Változást célzó projektmunkák, amiben kiélheti a változási, kommunikációs és vezetői ambícióit

Sárga / Kapcsolatépítő / Meggyőző (Influence)

·Kevés emberi kapcsolat a munka során, tárgyszerű munkakapcsolatok
·Helyhez kötött munkavégzés, kevés mozgási lehetőség
·Nagyon sok adminisztráció, túlzott mértékű írásbeliség, kapcsolat riportokon keresztül
·Nincs tér az ötletek megbeszélésre, a személyes kapcsolatok építésére
·A vezető elzárkózó, csak a célokról és eredményekről lehet vele kommunikálni
·A vezetési stílus inkább autoriter
·Konzervatív, rideg munkakörnyezet, sok rendszabállyal
·Gyorsan változó, nehezen kiszámítható munkakörnyezet, bizonytalan jövőkép
·Gyors változások, amelyeknek sem a célja, sem várható következményei nem láthatóak be a számára
·Gyorsan változó munkakapcsolatok, sok új, számára ismeretlen emberrel való együttműködés
·Sok konfliktus az emberek között, nyílt konfrontációk, látható feszültségek a környezetben
·Túlzottan asszertív, türelmetlen, és direkt visszajelzéseket adó vezető
·
·Kötetlen munkarend, nagy egyéni szabadsággal
·Megközelíthető vezetői magatartás, nyitottság a személyes témakörökre
·Kevés írásbeli kommunikáció, nagyobb tér a közvetlen kommunikációra
·Lehetőség az informális kapcsolatigény kielégítésére
·A szabályok és korlátok értelmének, céljának megértetése, elfogadtatása

Zöld / Támogató / Kitartó (Steadiness)

·Gyorsan változó, nehezen kiszámítható munkakörnyezet, bizonytalan jövőkép
·Gyors változások, amelyeknek sem a célja, sem várható következményei nem láthatóak be a számára
·Gyorsan változó munkakapcsolatok, sok új, számára ismeretlen emberrel való együttműködés
·Sok konfliktus az emberek között, nyílt konfrontációk, látható feszültségek a környezetben
·Túlzottan asszertív, türelmetlen, és direkt visszajelzéseket adó vezető
·Stabil jövőkép felmutatása mind szervezeti, mind egyéni szinten
·A változások korai kommunikációja, a lehetséges kockázatok, problémák megoldási módjaival együtt. Személyes fejlődési lehetőségek biztosítása
·Stabil munkakapcsolatok biztosítása, a változások korai bejelentése, idő és lehetőség a kapcsolatok személyes építésére az új munkatárssal
·A konfliktusok vezetői moderálása, négy fal közé szorítása

Kék / Elemző  / Szabálykövető 

(Compliance)

·Strukturálatlan, szabályozatlan, ad hoc munkavégzés
·Rendetlen, rendezetlen munkakörnyezet
·Irracionális, indoklás nélküli ötletszerű döntések
·Nagyon sok személyes kontaktus, gyakran változó személyekkel
·Nyitott iroda, korlátozott személyes tér
·Bizalmaskodó, tolakodó kollégák, a személyes szféra bevonása a munkakapcsolatokba
·Méltánytalan, tényekkel nem alátámasztott személyi döntések
·Világos, átlátható, betartott és betartatott szabályok
·Kiszámítható munkaszervezés, tervezett munkavégzés
·Rendezett, tiszta, veszélytelen munkakörnyezet
·Lehetőség a térben is szeparálható munkavégzésre, „védhető„ személyes tér kialakítására
·Stabil, személyhez kötött munkakapcsolatok, a személyes / telefonos kapcsolattartás minimalizálása az írásos kommunikáció dominanciájával
·Egyértelmű, tényszerű és méltányos értékelési rendszer, a személyes viselkedési szempontok viszonylag háttérbe szorítva
·Tényszerű, érvekkel és adatokkal alátámasztott döntések, amelyek követik a szabályokat, munkautasításokat, eljárásokat
·A stresszt okozó események kiszűrése (pl. Ügyfélpanasz kezelése) és / vagy átirányítása más személyhez, csoporthoz

 

Back
comments powered by Disqus

Tagcloud

Archives